guru paduka stotram lyrics

guru paduka stotram lyrics guru paduka stotram lyrics , guru paduka stotram lyrics in english , guru paduka stotram lyrics with meaning. 1- Anantha samsara samudhra thara naukayithabhyam guru bhakthithabhyam, Vairagya samrajyadha poojanabhyam, namo nama sri guru padukabhyam. 2- Kavithva varahsini sagarabhyam, dourbhagya davambudha malikabhyam, Dhoorikrutha namra vipathithabhyam, namo nama sri guru padukabhyam. 3- Natha … Read more

shiva stotram lyrics in english

shiva stotram lyrics in English shiva stotram lyrics in english ,shiva stotram , shiva stotram lyrics , shiva stotram lyrics with meaning . Yogeshweshvaraya, Mahadevaya, Trayambakaya, Tripurantakaya, Yogeshweshvaraya, Mahadevaya, Trayambakaya, Tripurantakaya, Trikagni, Kalaya, Kalagnirudraya, Neelkanthaya, Mrityunjaya, Trikagni, Kalaya, Kalagnirudraya, Neelkanthaya, Mrityunjaya, Sarveshwaraya, Sadashivaya, Sarveshwaraya, Sadashivaya, Sarveshwaraya, Sadashivaya, Sarveshwaraya, Sadashivaya, Mahadevaya Namah, Mahadevaya Namah See Also … Read more